Undervisningsminister Tina Nedergaard deltog ved opvisningen, hvor en række elevarbejder blev fremvist. Hun pegede i sin tale på, hvor nødvendigt det er at synliggøre det høje faglige niveau i de fire  håndværksfag: 

“Med dagens opvisning er I med til at sætte fokus på de håndværksmæssige udfordringer, den faglige stolthed og de kreative og designmæssige færdigheder, der kendetegner jeres fag. Og I er ikke mindst med til at synliggøre de færdigheder, som er nødvendige for næste generation af håndværkere inden for lige netop jeres fag. Netop derfor er jeg er også glad for, at de skoler, som uddanner inden for jeres fag, er repræsenteret her i dag. De viser den vigtige kobling mellem virksomheder, elever og erhvervsskoler, som erhvervsuddannelserne er kendt for over hele verden”, sagde Tina Nedergaard

Share This