SADELMAGER- OG TAPETSERERLAUGET I KJØBENHAVN
Kontakt oldermand Mette Palsteen: mette@palsteen.dk Tlf. 35 43 21 11
www.laugetkbh.dk

 

Jeppe Dencker – Dahlman 1807 – Laugenes Opvisning 2018

[envira-gallery id="27192"]

Karina Sørensen – Leather Goods – Laugenes Opvisning 2018

[envira-gallery id="27193"]

2018

Jeppe Denker, Dahlman 1807, Fortunstræde 5, 1065 København , www.dahlman1807.com
Karina Sørensen, Leather Goods, Kaj Gaden 9 O,  3390 Hundested Havn, www.leathergoods.dk

2017

Jeppe Denker, Dahlman 1807, Fortunstræde 5, 1065 København , www.dahlman1807.com
Karina Sørensen, Leather Goods, Kaj Gaden 9 O,  3390 Hundested Havn, www.leathergoods.dk

Share This