Laugenes Opvisning 2023 - 2024

At afholde Laugenes Opvisning er et stort arbejde at planlægge. Jeg begynder allerede i starten af året med at lægge budget og orientere mig om, hvilke fonde der skal søges. Da opvisningen er et non-profit projekt, skal der hvert år skaffes omkring 550.000 kr., som opvisningen koster at afholde. Vi skal være meget grundige her, da mange af de fonde, vi får tildelinger fra, har som præmis, at vi skal gå i nul, når alle regninger er betalt. Med andre ord kan vi ikke spare op til opvisningen ved ikke at bruge alle pengene.

Pengene til opvisningen kommer fra, at alle deltagerne betaler et gebyr for at deltage i opvisningen, sponsorbidrag fra nogle af de laug, der deltager – som dermed bliver medværter, stor økonomisk støtte fra Håndværkerforeningen, lærlingeforeningens stiftelse, private erhvervs- og kulturfonde samt velvilighed fra vores leverandører og enkeltpersoner. Disse bidrag inkluderer ikke kun økonomisk støtte, men også arbejdskraft og fordelagtige priser, hvilket gør det muligt at gennemføre opvisningen.

Noget, der også er vigtigt, er at der er balance mellem de ca. 25 deltagere, der normalt deltager i opvisningen. Igennem årene har det været fordelt mellem 5-7 fag/laug, og vi inviterer også elever fra skolerne til de relevante fag. Der skal være en dynamik mellem fagene, og der skal være tilstrækkeligt med deltagere fra hvert laug for at gøre opvisningen spændende.

Ca. midt i august gøres der status, da dette er det allersidste tidspunkt, hvor vi skal indgå bindende aftaler med forpagterne af Moltkes Palæ, lys, lyd og andre samarbejdspartnere.

Desværre er det ikke lykkedes os at indsamle tilstrækkeligt med midler til opvisningen i år, og i visse fag har vi ikke fået tilstrækkeligt med deltagere. Inflationen har ændret kundernes købemønstre, og de kreative fag må tilpasse sig. Det koster nemt mellem 40.000-75.000 kr. for en deltager at være med, ikke kun i deltagergebyrer, men også på grund af dyre materialer som silkestoffer, læder, guld/sølv/ædelsten, pels, osv. Nogle hyrer deres egne fotografer, dækker transport til og fra Palæet samt udgifter til fittings – listen er lang.

Derfor er vores fokus nu på at skabe en fantastisk opvisning i 2024. Vores arbejdsdatoer er den 5. eller 12. november 2024.

Når vi har fået bekræftet en af disse datoer fra HKH Prinsesse Benedikte, vil vi meddele det på vores sociale medier.

Johnny Alexander Wichmann
Initiativtagere og Oldermand for Skrædderlauget

Formålet med opvisningen

Laugenes årlige opvisning fik sin debut i 2010 med en opvisning den 3. november 2010 i Moltkes Palæ. Siden har vi holdt i alt 12 opvisninger, og alle er blevet store succeser.

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte har som protektor overværet alle opvisninger, og har vist stor interesse for at støtte og fremme de omhandlende håndværksfag.

Opvisningen er med til at sætte fokus på håndværkene, og de kvaliteter der ligger i individuelt unika design. Dette skulle på længere sigt skaffe flere arbejds- og elevpladser indenfor omtalte håndværk og sikre, at der også i fremtiden vil findes uddannede håndværkere inden for de respektive fag.

Opvisningen skal delvis ses som en håndsrækning – da mange af deltagerne er meget små erhvervsdrivende med enkeltmandsvirksomheder, som på ingen måde ville have mulighed for at vise deres tøj, smykker, pelse, tasker, bælter og hatte ved en opvisning

Årets taler

Årets taler

Kvalitet og godt håndværk går hånd i hånd. På danske museer bevares og udstilles genstande, der har mange år på bagen. Objekter der har overlevet og gennemlevet mange års brug – og alligevel er værd at se på, fordi de fortæller en historie om fortiden. Noget har været...

Læs årets tale 2021 holdt af forfatter Nina Hald

Læs årets tale 2021 holdt af forfatter Nina Hald

Vi kan her præsentere afskrift af årets tale - afholdt af Nina Hald. Laugenes Årlige Opvisning 2021 Deres Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. Skrædderlaugets oldermand og primus motor på Laugenes Årlige Opvisning, Johnny Wichmann. Tilstedeværende håndværkere,...

Share This