Deres Kongelige Højhed, kære gæster.

Wow, så får jeg prøvet at stå på en cat-walk. Det havde jeg ikke lige set komme. Tak til arrangørerne af Laugenes Opvisning for at give mig den mulighed, men ikke mindst tak for invitationen til at holde åbningstalen her i aften.

Kongernes Samling har ansvaret for en af verdens fineste samlinger af kongelige objekter. Den rummer både regalier, kronjuveler, portrætter, møbler, tekstiler, dragter, kjoler, sko, hatte, våben, sadler og meget, meget mere. Samlingen indeholder således både genstande, der oprindelig blev fremstillet med henblik på brug, og genstande, som blev fremstillet udelukkende med henblik på at skabe forundring og sanselige oplevelser. Men fælles for næsten alle genstandene er, at de er fremstillet i hånden og med en ambition om at skabe det ypperste, der var teknisk og æstetisk muligt på det givne tidspunkt.

På den baggrund er det mig en stor glæde at få lov til at tale ved Laugenes Opvisning, hvor vi hædrer det moderne håndværk og kunsthåndværk.

Den moderne håndværker og kunsthåndværker skaber unikke genstande baseret på dybt kendskab til materialet, fremstillingsprocessen og tilpasset den individuelle bruger og lejlighed. Dermed udgør håndværksfagene på næsten alle måder et alternativ til den industrielle masseproduktion, der er afhængig af at kunne afsætte ensartede varer til mange, anonyme forbrugere, og hvor fremstillingen ofte finder sted langt uden for landets grænser.

Håndværkeren, derimod, tager udgangspunkt i den enkelte kundes behov. Ikke sjældent udvikles produktet i en løbende dialog med den kommende bruger. Dermed bliver det muligt at skabe genstande, der er tilpassede den individuelle bruger og lejlighed. Samtidig er det ofte muligt, at tilpasse genstanden i takt med at ejeren eller tiden forandrer sig.

Vi har på Amalienborgmuseet netop lukket udstillingen ”En Dronnings Smykkeskin”, der indeholdt talrige eksempler på fremragende guldsmedehåndværk, på symbolværdien i den individuelt fremstillede genstand og på, hvordan et smykkes brugstid kan forlænges gennem løbende tilpasninger. Hermed eksemplificerede udstillingen også, hvordan håndværksmæssig kunnen, det helt særlige produkt og den nære relation mellem skaber og forbruger kan resultere i en brugsværdi, der strækker sig over generationer og rækker langt ud over skiftende modetrends.

Dette fokus på genstandenes ”biografier”, historie om man vil, har vi mange spændende eksempler på i samlingen. Et oplagt eksempel er vores enestående dragtsamling, der rummer kongelige dragter fra Christian 4.s tid og frem til nutiden. Beklædning var længe uhyre arbejdskrævende at fremstille og dermed også særdeles kostbart. Derfor var det almindelig praksis i den kongelige familie – og er det sådan set stadig – at sy beklædning om og derved forlænge dens levetid.

Samlingen rummer mange eksempler på dragter, som er blevet repareret og re-designet –  til sidst genanvendt i andre sammenhænge. Dermed kan samlingen bruges som et vindue til en anden, mere ressourcebevidst periode, som måske kan inspirere til langsomme produktkredsløb. Overalt er der fokus på den grønne omstilling, og her bør vi ikke glemme, at bæredygtighed ikke kun handler om, hvordan vi producerer tingene, men i høj grad også om, hvordan vi bruger dem. 

Det industrialiserede og globaliserede produktionssystem har samtidig effektivt fjernet produktionsprocesserne fra vores hverdagssfære. I dag er det de færreste, der tænker over, endsige har indblik i, hvordan deres møbler, tøj, porcelæn eller andre hverdagsgenstande bliver produceret. Dette system har reduceret vores forståelse for materialer og fremstillingsprocesser, og dermed også gjort det sværere for os at værdisætte de genstande, som vi betjener os af og omgiver os med.

Stjernesociologien Hartmut Rosa hævder, at det moderne samfund er præget af acceleration. Det ser man bl.a. i forbruget af varer, som er blevet præget af et stadigt stigende tempo. Hvor man tidligere passede på og reparerede sine ting, er det i dag blevet mere almindeligt at kassere objekter, så snart de viser tegn på slid. I stedet har vi fået et system, der lægger vægten på kortvarige modetendenser og konstante nyerhvervelser.

Godt håndværk er i høj grad karakteriseret ved, at det kræver tid. Det tager tid at lære de håndværksmæssige teknikker. at fremstille og udvælge materialerne tager tid, og endelig tager det tid at fremstille produkter af høj kvalitet.

I Kongernes Samling har vi mange eksempler på genstande, der har taget særdeles lang tid at fremstille og hvor det er netop er det tålmodige arbejde, der giver dem deres særlige karakter. Det gælder f.eks. de detaljerede broderier og kniplinger eller møbler med udskæringer og intasia. Sådanne produkter kalder på, ja næsten forlanger, at blive værnet om, netop i respekt for den store kunnen og indsats, der ligger bag deres tilblivelse. Den slags genstande kan naturligvis aldrig blive hver mands eje, men jeg spekulerer alligevel på, om de, qua den kunnen, omhu og originalitet, som de er udtryk for, kan fungere som inspiration til en langsommere produktkultur, hvor vi højere grad værner om og værdsætter det gode håndværk og de gode produkter.

Om lidt skal vi se en opvisning af det bedste, som de danske skræddere, modister, buntmagere, sadelmagere og guldsmede kan præstere. Kongernes Samling består af det ypperste som danske og udenlandske håndværkere har kunnet præstere gennem de sidste 4 århundreder. Samlingen er derfor et af de bedste vidnesbyrd om betydningen af fremragende håndværk, der forener teknisk kunnen, materialekendskab og formgivning. Dermed er den det bedst tænkelige vidnesbyrd om betydningen af at varetage, værne om og videreudvikle den danske håndværkstradition.

Rigtig god Laugsopvisning 2022.

Thomas C. Thulstrup

 

Share This