SADELMAGER- OG TAPETSERERLAUGET I KJØBENHAVN
Kontakt oldermand Mette Palsteen: mette@palsteen.dk Tlf. 35 43 21 11
www.laugetkbh.dk

 

Jeppe Dencker – Dahlman1807 – Laugens Opvisning 2017
Karina Sørensen – Leather goods Hundested Havn – Laugens Opvisning 2017

2017

Karina Sørensen, www.leathergoods.dk
Jeppe Dencker, www.dahlman1807.com

 

Share This